Výroční zpráva o hospodaření v roce 2020


Potok Okrouhlík


- vysazeno 20 000 ks plůdku pstruha potočního
- odhadem slovíme na jaře 2021 až 2 000 ks Po1
- 2 000 ks Po1 x 3,50 Kč = 7 000 Kč

Řeka Chrudimka 3P 453 014


- vysazeno do řeky 20 000 ks Po1

- vysazeno od US HK 240 kg pstruha duhového = 720 ks


Uloveno našími rybáři (Chr. 3P 453 014):Pstruh duhový - 341 ks = 124,4 kg

Pstruh potoční - 12 ks = 5,05 kg

Okoun - 2 ks = 1 kg

Jelec tloušť - 124 ks = 44,8 kg


Součet:489 ks = 175,25 kgUloveno našími rybáři na všech revírech:Pstruh duhový - 403 ks = 146,49 kg

Pstruh potoční - 33 ks = 13,82 kg

Okoun - 3 ks = 1,3 kg

Štika - 4 ks = 3 kg

Jelec tloušť - 135 ks = 45,4 kg

Siven - 11 ks = 4,2 kg


Součet:589 ks = 214,21 kg

Územní mimopstruhové revíry


Chrudimka 3 451 095 Záduší

- vysazeno od nás 450 kg kapra = 300 ks

- vysazeno od ÚS HK 200 kg lína = 800 ks


Uloveno našími rybáři (Chr.3 451 095):Kapr - 22 ks = 37,9 kg

Lín - 20 ks = 6,21 kg

Candát - 2 ks = 2,56 kg


Součet:44 ks = 46,72 kgUloveno našími rybáři na všech revírech:Kapr - 400 ks = 902,4 kg

Cejn - 235 ks = 51,2 kg

Lín - 55 ks = 25,51 kg

Bolen - 6 ks = 8,8 kg

Štika - 56 ks = 128,4 kg

Jelec tloušť - 22 ks = 11,3 kg

Okoun - 35 ks = 11,75 kg

Karas - 17 ks = 18,4 kg

Candát - 29 ks = 59,36 kg

Ostroretka - 2 ks = 1 kg

Pstruh duhový - 17 ks = 8,75 kg

Pstruh potoční - 4 ks = 1,6 kg

Úhoř - 4 ks = 3,3 kg

Amur - 6 ks = 18,3 kg

Sumec - 3 ks = 23 kg


Součet:888 ks = 1 273,07 kg


Počet vycházek:2 060

Počet kontrol RS:33

Naše rybníky


Rybník v Trpišově
- vysazeno asi 500 ks plůdku candáta
- v roce 2021 plánujeme vysadit asi 1 000 ks menšího línaRybník v Ochozi


- při výlovu 17.10. 2020 sloveno:Kapr - 893 Ks
Amur - 59 Ks
Candát - 8 Ks
Okoun - 55 Ks

Rybník v Ochozi jsme zdůvodu velkého výskytu vyder a problému s brigádní činností
přestali obhospodařovat. Při velkých nákladech byla malá slovitelnost.Rybník Mazánek (rok 2020)


- 24.10. sloveno:Kapr - 2 098 ks x 1,5 kg = 3 147 kg

Amur - 3 ks x 1,5 kg = 4,5 kg

Candát - 17 ks x 1,3 kg = 22,1 kg


- na rok 2021 jsme ponechali: 1 000 až 1 100 ks kaprů (průměrně 1 kg)

asi 300 ks candátů o velikosti 10 - 15 cm


- dokoupíme:1 000 ks kaprů o průměrné váze 0,5 kg

a 100 ks amurůRybník Návesní (rok 2020)


- vysazeno:Kapr - 1 868 ks o průměrné váze 1,8 kg

zakoupeno bylo 450 ks kaprů o průměrné váze 2 kg = 900 kg

z Mazánku 1 418 ks kaprů

Candát - 25 ks o průměrné váze 1,3 kg

Amur - 62 ks o průměrné váze 1,2 kg

Úhoří monté - 1 kg

Okoun - 55 ks o průměrné váze 0,3 kg


- hodnota:Kapr 1 868 ks - 3 362,4 kg x 56 Kč = 188 294,40 Kč

Úhoří monté - 1 kg = 11 270 Kč

Okoun - (55 ks x 0,3 kg) x 20 Kč = 330 Kč

Amur - (62 ks x 1,2 kg) x 65 Kč = 4 836 Kč

Candát - (25 ks x 1,3 kg) x 300 Kč = 9 750 Kč


Celkem:   214 480,40 Kč

Zkrmeno na všech naších rybnících:4 700 kg pšenice

6 800 kg granulí
Rybník Návesní (rok 2020) uloveno na udici:


Kapr - 1 107 ks = 2 833,8 kg

Amur - 36 ks = 173,95 kg

Candát - 56 ks = 127,51 kg

Štika - 13 ks = 27,8 kg

Lín - 1 ks = 0,9 kg

Okoun - 9 ks = 3,2 kg

Úhoř - 1 ks = 0,6 kg

Cejn - 366 ks = 53 kg


Celkem:    1 589 ks - 3 220,76 kg

Plány na rok 2021


Na jaře slovit Okrouhlík a po slovení vysadit 20 000 ks Pp0

Na Chrudimku 3P 453 014 vysadit 20 000 ks plůdku Pp0

Od ÚS ČSR HK vysadit 240 kg pstruha duhového (asi 720 ks)

Na Záduší 451 095 vysadit od ÚS ČRS HK 400 kg kaprů a 100 kg línů

Na rybníček v Trpišově vysadit 1 000 ks menších línků

Na Mazánek dokoupíme asi 1 000 ks kaprů o průměrné váze 0,5 až 0,8 kg
a asi 100 ks amurů o průměrné váze 0,5 až 0,8 kg

Na rybník Návesní koupíme amury větší velikosti (pokud seženeme)
a na podzim vysadíme kapry z Mazánku

Máme objednané úhoří monté asi 1 kg. Štiky a candáty pokud seženemeMéně